Zadanie tygodnia (3)

Archiwum zadań

.


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów klas I-III, wszystkich szkół podstawowych.

 Na lekcji WF dziewczynki dzieliły się na grupy. Gdy tworzyły grupy trzyosobowe, zostawała jedna dziewczynka. Gdy tworzyły grupy czteroosobowe, to też zostawała jedna dziewczynka. Ile dziewczynek ćwiczyło na tej lekcji, jeżeli wiadomo, że było ich mniej niż 20? 
 

                                   

      Odpowiedzi należy przesyłać do dnia  25 września (do piątku) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.miciuk@o2.pl

      W odpowiedzi należy koniecznie zamieścić:
- w temacie wiadomości pocztowej: Zadanie tygodnia nr ...
- swoje imię i nazwisko- klasę do której uczeń uczęszcza
- imię i nazwisko swojego nauczyciela
- nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza
- numer zadania na które uczeń udziela rozwiązania
- rozwiązanie zadania wraz z wyczerpującą odpowiedzią
- swój
adres e-maila

      Wśród poprawnie nadesłanych w ciągu tygodnia odpowiedzi,  wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę tygodnia. Zwycięzców losuję w każdy  piątek tygodnia.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu miesiąca poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę miesiąca. Zwycięzcę miesiąca losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca następnego.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu roku poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych wcześniej) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę roku. Zwycięzcę roku losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca września.

      Imiona i nazwiska zwycięzców, ich adresy e-mailowe (w tym adresy e-mailowe z których nadeszły rozwiązania zadań tygodnia), nazwy szkół do których uczęszczają oraz ich nauczyciele wychowawcy z imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa zostaną opublikowane na stronie głównej oraz archiwum zadań tygodnia. Przysłanie rozwiązania na wskazany adres e-mailowy skutkuje jednocześnie wyrażeniem zgody na powyższą publikację.  Uwaga: nagrodę-niespodziankę tygodnia zadania nr  2
wylosował:  Rafał Wiśliński
uczeń klasy 3"b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie
Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia
wylosował:  Rafał Wiśliński
uczeń klasy 2"b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie
Nagrodę roku szkolnego 2019/2020
wylosowała:  Lidia Rak

uczennica: klasy 2-giej b
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

 Archiwum zadań

                                         Powrót na stronę główną