Zadanie tygodnia (32)

Archiwum zadań

.


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów klas I-III, wszystkich szkół podstawowych.

 Liczbę 6 nazywamy doskonałą, bo suma jej podzielników mniejszych od niej równa się 6 (1 + 2 + 3 = 6 ). Znajdź następną liczbę doskonałą.
 

                                   

      Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 10 kwietnia (do piątku) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.miciuk@o2.pl

      W odpowiedzi należy koniecznie zamieścić:
- w temacie wiadomości pocztowej: Zadanie tygodnia nr ...
- swoje imię i nazwisko- klasę do której uczeń uczęszcza
- imię i nazwisko swojego nauczyciela
- nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza
- numer zadania na które uczeń udziela rozwiązania
- rozwiązanie zadania wraz z wyczerpującą odpowiedzią
- swój
adres e-maila

      Wśród poprawnie nadesłanych w ciągu tygodnia odpowiedzi,  wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę tygodnia. Zwycięzców losuję w każdy  piątek tygodnia.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu miesiąca poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę miesiąca. Zwycięzcę miesiąca losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca następnego.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu roku poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych wcześniej) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę roku. Zwycięzcę roku losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca września.

      Imiona i nazwiska zwycięzców, ich adresy e-mailowe (w tym adresy e-mailowe z których nadeszły rozwiązania zadań tygodnia), nazwy szkół do których uczęszczają oraz ich nauczyciele wychowawcy z imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa zostaną opublikowane na stronie głównej oraz archiwum zadań tygodnia. Przysłanie rozwiązania na wskazany adres e-mailowy skutkuje jednocześnie wyrażeniem zgody na powyższą publikację.  Uwaga:
nagrodę-niespodziankę tygodnia zadania nr  31
wylosowała:  Natalia Ruda
uczennica klasy 2"a"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie
Uwaga: nagrodę-niespodziankę
miesiąca
marca
wylosowała:  Karolina Markiewicz
uczennica klasy 2"b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie
Nagrodę roku szkolnego 2018/2019
wylosowała:  Małgorzata Kącka

uczennica: klasy 3-ciej
ze
Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt
w Krakowie-Azory

Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

 Archiwum zadań

                                         Powrót na stronę główną