Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2019-2020

 

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012

  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014
  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia
wylosowała: Oliwia Łazińska
uczennica: klasy drugiej "a"
z Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

.Zadanie nr 1.

  Wynik zapisz używając znaków rzymskich.
            IX – II = .....      XIV – VIII = .....      XXVI – XIV = .....
         XXX – XI = .....      XXXI – VII = .....     L – XL – IX = .....  
 

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: trzeciej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 2.
 Staszek i jego mama mają łącznie 36 lat. Ile lat będą mieli razem za 2 lata?

Zwycięzca konkursu: Olga Jabłońska
uczennica klasy: trzeciej "a"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 3.

 Przyjrzyj się  uważnie liczbom,  odkryj zasadę według,  której  zostały zapisane i wpisz odpowiednią liczbę w miejsce kropek

3 2 4 1 …… 5 7 6

Zwycięzca konkursu: Michał Zarych
uczeń klasy: drugiej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 4.
 Jaką część prostokąta zamalowano?


 

Zwycięzca konkursu: Igor Wieczorkiewicz
uczeń klasy: drugiej "e"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował: Antoni Miłkowski
uczeń: klasy trzeciej "c"
z Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 5.
 Ile kwadransów ma dwuipółgodzinny film?

Zwycięzca konkursu: Kamila Wikieta
uczennica klasy: drugiej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 6.
 Przełóż tylko jedną zapałkę, tak, aby równość była prawdziwa.


 

Zwycięzca konkursu: Rafał Wiśliński
uczeń klasy: drugiej "b"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 7.

 Podaj godziny stosując zapis liczbowy:
za jedenaście szósta - ..............., kwadrans po dziewiątej - ..............., szesnasta trzydzieści dziewięć - ..............., trzy po wpół do dwunastej - ..............., za kwadrans trzecia - ..............., za pięć wpół do siódmej - ............... .

Zwycięzca konkursu: Monika Adamek
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 8.
 Jaka jest najmniejsza liczba monet, którymi można odliczyć kwotę 3 zł 28 gr?

Zwycięzca konkursu:  ................................. 

      Nagrodę roku szkolnego 2018/2019
wylosowała: Małgorzata Kącka
uczennica:
klasy trzeciej
ze
Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt "ŹRÓDŁO" w Krakowie-Azory 

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2019/2020.

                                                     Powrót na stronę główną