Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2019-2020

   

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011
  Zadania tygodnia - 2011/2012

  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014
  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019
  Zadania tygodnia - 2019/2020


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia
wylosowała: Oliwia Łazińska
uczennica: klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

.Zadanie nr 1.

  Wynik zapisz używając znaków rzymskich.
            IX – II = .....      XIV – VIII = .....      XXVI – XIV = .....
         XXX – XI = .....      XXXI – VII = .....     L – XL – IX = .....  
 

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 2.
 Staszek i jego mama mają łącznie 36 lat. Ile lat będą mieli razem za 2 lata?

Zwycięzca konkursu: Olga Jabłońska
uczennica klasy: trzeciej "a"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 3.

 Przyjrzyj się  uważnie liczbom,  odkryj zasadę według,  której  zostały zapisane i wpisz odpowiednią liczbę w miejsce kropek

3 2 4 1 …… 5 7 6

Zwycięzca konkursu: Michał Zarych
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 4.
 Jaką część prostokąta zamalowano?


 

Zwycięzca konkursu: Igor Wieczorkiewicz
uczeń klasy: drugiej "e"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował: Antoni Miłkowski
uczeń: klasy trzeciej "c"
z Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 5.
 Ile kwadransów ma dwuipółgodzinny film?

Zwycięzca konkursu: Kamila Wikieta
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 6.
 Przełóż tylko jedną zapałkę, tak, aby równość była prawdziwa.


 

Zwycięzca konkursu: Rafał Wiśliński
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 7.

 Podaj godziny stosując zapis liczbowy:
za jedenaście szósta - ..............., kwadrans po dziewiątej - ..............., szesnasta trzydzieści dziewięć - ..............., trzy po wpół do dwunastej - ..............., za kwadrans trzecia - ..............., za pięć wpół do siódmej - ............... .

Zwycięzca konkursu: Monika Adamek
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 8.
 Jaka jest najmniejsza liczba monet, którymi można odliczyć kwotę 3 zł 28 gr?

Zwycięzca konkursu: Lena Dejnek
uczennica klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosował: Mikołaj Madura
uczeń: klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 9.
 Napisz liczbę 126 w systemie rzymskim. ...................

Zwycięzca konkursu: Igor Gontarz
uczeń klasy: drugiej "c"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 10.
 Przełóż tylko jedną zapałkę, tak, aby działanie miało logiczne rozwiązanie.


 

Zwycięzca konkursu: Jakub Stanikowski
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 11.
 Półtora jabłka - ile to ćwiartek jabłka?

Zwycięzca konkursu: Igor Mrozik
uczeń klasy: pierwszej "f"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 12.

 Ewa waży 24 kg, a jej mama 72 kg. Do podanej sytuacji napisz 5 pytań. Wykonaj obliczenia i sformułuj odpowiedzi.

Zwycięzca konkursu: Natalia Ruda
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 13.
 Przełóż tylko jedną zapałkę, tak, aby zapis miał sens.


 

Zwycięzca konkursu: Stanisław Gieroba
uczeń klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosowała: Julia Zdeb
uczeń: klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 14.

 Ślimak wpadł w piątek rano do studni o głębokości 5m . W ciągu dnia ślimak wspina się na wysokość 3 m. W nocy zaś ześlizguje się o 2 m w dół. W którym dniu tygodnia ślimak wydostanie się ze studni?

Zwycięzca konkursu: Miłosz Wroński
uczeń klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 15.

 Jeśli paczkę zawierającą 25 cukierków zaczniemy dzielić między Antka i jego sześciu braci wręczając każdemu taką samą liczbę cukierków, to ile cukierków zostanie nie rozdzielonych?

Zwycięzca konkursu: Maja Matyjaszek
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 16.

 Zegarek Jacka spieszy się o 4 minuty, a Tymka o 3 minuty późni. Siedem minut temu zegarek Tymka wskazywał godzinę kwadrans po dwunastej. Za ile minut zegarek Jacka wskaże godzinę wpół do czternastej?

Zwycięzca konkursu: Julia Zdeb
uczennica klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 17.
 Jaką liczbę należy dodać do 65, aby otrzymać iloczyn liczb 3 i 31?

Zwycięzca konkursu: Oliwia Łazińska
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca grudnia
wylosował: Jakub Muca
uczeń: klasy drugiej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 18.
 Ile par butów potrzebuje stonoga (przyjmując, że faktycznie ma sto nóg)?

Zwycięzca konkursu: Natalia Pachała
uczennica klasy: drugiej "g"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 19.

 Zegarek Jacka spieszy się o 4 minuty, a Tymka o 3 minuty późni. Siedem minut temu zegarek Tymka wskazywał godzinę kwadrans po dwunastej. Za ile minut zegarek Jacka wskaże godzinę wpół do trzynastej.

Zwycięzca konkursu: Natalia Pachała
uczennica klasy: drugiej "g"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 20.
 Ile wynosi reszta z dzielenia liczby 3487 przez 5?

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 21.

 W trakcie tygodniowego urlopu pana Waldka deszcz padał pięciokrotnie: 3 razy rano i 2 razy po południu. Ile dni urlopu było bezdeszczowych, jeśli wiadomo, że tylko raz się zdarzyło by tego samego dnia deszcz padał i rano i po południu?

Zwycięzca konkursu: Oliwia Łazińska
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 22.

 Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje kwadransa. Oblicz, ile razy chłopcy w sumie okrążyli tor jeśli wiadomo, że spotkali się na linii startu-mety 5 razy i przez cały czas jazdy tor pokonywali takim samym tempem.

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca stycznia
wylosował: Tymoteusz Porębski
uczeń: klasy trzeciej "a"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 23.

 Co to za liczba trzycyfrowa, której cyfra setek jest liczbą nieparzystą i ma trzy podzielniki, cyfra dziesiątek jest liczbą parzystą, ma 4 podzielniki i jest o 1 mniejsza od poprzedniej, a cyfra jedności jest również liczbą parzystą, ale ma tylko 2 podzielniki.

Zwycięzca konkursu: Emilia Markowska
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 24.

 Ile lat ma Marek, jeśli wiemy, że za cztery lata będzie dokładnie dwa razy starszy niż dziś?

Zwycięzca konkursu: Zofia Zięba
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 25.

 Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje kwadransa. Oblicz, ile razy chłopcy w sumie okrążyli tor, jeśli wiadomo, że spotkali się na linii startu 5 razy, przez cały czas jazdy tor pokonywali w takim samym tempie, jeżdżąc dookoła bez przerwy. 

Zwycięzca konkursu: Emilia Markowska
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 26.

 Narysuj taką figurę, której obwód oblicza się tak samo jak obwód kwadratu, ale która nie jest kwadratem.  

Zwycięzca konkursu: Jeremi Japola
uczeń klasy: trzeciej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca lutego
wylosował: Radosław Mydlak
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 27.

 W piwnicy stoją 3 duże kartony, w każdym z nich są 3 średnie kartony, a w każdym średnim kartonie są 3 małe kartony. Ile kartonów (wszystkich trzech rozmiarów) jest w tej piwnicy?  

Zwycięzca konkursu: Julia Lipa
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 28.

 Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje o 4 minuty więcej. Oblicz, ile razy chłopcy w sumie okrążyli tor jeśli wiadomo, że spotkali się na linii startu-mety 11 razy i przez cały czas jazdy tor pokonywali w takim samym tempie.

Zwycięzca konkursu: Julia Lipa
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 29.
 Cztery 45 – minutowe lekcje, jaka to część doby?

Zwycięzca konkursu: Marta Birska
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 30.

 Jeśli liczbę, o której pomyślałem, pomnożę przez 2, a do otrzymanego wyniku dodam 3, to otrzymam wynik 15. O jakiej liczbie pomyślałem?

Zwycięzca konkursu: Bartłomiej Polaszek
uczeń klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca marca
wylosowała: Karolina Markiewicz
uczennica: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 31.

 Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje o 4 minuty więcej. Oblicz, ile razy chłopcy w sumie okrążyli tor jeśli wiadomo, że spotkali się na linii startu-mety …… razy i przez cały czas jazdy tor pokonywali w takim samym tempie.

Zwycięzca konkursu: Natalia Ruda
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 32.

 Liczbę 6 nazywamy doskonałą, bo suma jej podzielników mniejszych od niej równa się 6 (1 + 2 + 3 = 6). Znajdź następną liczbę doskonałą.

Zwycięzca konkursu: Igor Kosior
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 33.

 W pudełku są 4 kulki białe, 4 niebieskie i 4 czerwone. Jeśli dwie białe kulki przemalujemy na czerwono, a dwie czerwone przemalujemy na niebiesko, to o ile więcej będzie w pudełku kulek niebieskich niż białych?

Zwycięzca konkursu: Oliwia Wiśniewska
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 34.

 Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje kwadransa. Oblicz, ile razy chłopcy spotkają się na starcie wyścigu, jeśli rozpoczną go o godzinie 10.45 i skończą rywalizację po 8 kwadransach.

Zwycięzca konkursu: Julia Lipa
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 35.

 Na sprawdzianie z matematyki Krzyś miał znaleźć liczbę 6 razy mniejszą niż 120. Krzyś znalazł liczbę o 6 mniejszą od 120. O ile różni się wynik Krzysia od prawidłowego wyniku?

Zwycięzca konkursu: Miłosz Wroński
uczeń klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca kwietnia
wylosował: Rafał Wiśliński
uczeń: klasy drugiej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 36.

 Bartek ma 6 lat i jest pięć razy młodszy od swojego taty. Za ile lat Bartek będzie dokładnie cztery razy młodszy od taty?

Zwycięzca konkursu: Nikola Adamczyk
uczennica klasy: trzeciej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 37.
 Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie:


 

Zwycięzca konkursu: Maja Krzemińska
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 38.
 Na ile sposobów można rozmienić banknot 100 zł jednym rodzajem banknotów?

Zwycięzca konkursu: Filip Małek
uczeń klasy: drugiej "b"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 39.

 Z szachownicy o wymiarach 8 x 8 odcięto cztery narożne pola, a pozostałą część rozcięto na cztery jednakowe części. Z ilu pól składa się każda z tych części?

Zwycięzca konkursu: Monika Adamek
uczennica klasy: drugiej "a"
ze
Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 40.
 Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie.

Zwycięzca konkursu:  ................................. 

    Nagrodę roku szkolnego 2018/2019
wylosowała: Małgorzata Kącka
uczennica:
klasy trzeciej
ze
Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt "ŹRÓDŁO" w Krakowie-Azory 

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2019/2020.

                                                     Powrót na stronę główną