Zadanie tygodnia (15)

Archiwum zadań

.


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów klas I-III, wszystkich szkół podstawowych.

 Suma czterech liczb wynosi 1000. Pierwszy składnik tej sumy wynosi 248, dwa razy więcej niż drugi i o 147 mniej niż trzeci. Oblicz czwarty składnik tej sumy.
 

                                  

 

      Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 14 grudnia (do piątku) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.miciuk@o2.pl

      W odpowiedzi należy koniecznie zamieścić:
- w temacie wiadomości pocztowej: Zadanie tygodnia nr ...
- swoje imię i nazwisko- klasę do której uczeń uczęszcza
- imię i nazwisko swojego nauczyciela
- nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza
- numer zadania na które uczeń udziela rozwiązania
- rozwiązanie zadania wraz z wyczerpującą odpowiedzią
- swój
adres e-maila

      Wśród poprawnie nadesłanych w ciągu tygodnia odpowiedzi,  wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę tygodnia. Zwycięzców losuję w każdy  piątek tygodnia.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu miesiąca poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę miesiąca. Zwycięzcę miesiąca losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca następnego.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu roku poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych wcześniej) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę roku. Zwycięzcę roku losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca września.

      Imiona i nazwiska zwycięzców, ich adresy e-mailowe (w tym adresy e-mailowe z których nadeszły rozwiązania zadań tygodnia), nazwy szkół do których uczęszczają oraz ich nauczyciele wychowawcy z imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa zostaną opublikowane na stronie głównej oraz archiwum zadań tygodnia. Przysłanie rozwiązania na wskazany adres e-mailowy skutkuje jednocześnie wyrażeniem zgody na powyższą publikację.  Uwaga:
nagrodę-niespodziankę tygodnia zadania nr  14
wylosował:  Tymoteusz Porębski
uczeń: klasy 2 "a"
z Zespołu Szkół nr, 8 Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w LublinieUwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca
listopada
wylosował:  Viktor Hyziak
uczeń: klasy 1 "e"
z Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w LublinieNagrodę roku szkolnego 2017/2018
wylosował:  Tomasz Pachała

uczeń: klasy 3 "b"
z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gen, Władysława Sikorskiego w Świdniku


Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

 Archiwum zadań

                                         Powrót na stronę główną