Zadanie tygodnia (52)

Archiwum zadań

.


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów klas I-III, wszystkich szkół podstawowych.

 Pewien miesiąc trwał równo cztery tygodnie. Ile dni miał następujący po nim miesiąc?
 

                                  

 

      Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 30 sierpnia (do piątku) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.miciuk@o2.pl

      W odpowiedzi należy koniecznie zamieścić:
- w temacie wiadomości pocztowej: Zadanie tygodnia nr ...
- swoje imię i nazwisko- klasę do której uczeń uczęszcza
- imię i nazwisko swojego nauczyciela
- nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza
- numer zadania na które uczeń udziela rozwiązania
- rozwiązanie zadania wraz z wyczerpującą odpowiedzią
- swój
adres e-maila

      Wśród poprawnie nadesłanych w ciągu tygodnia odpowiedzi,  wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę tygodnia. Zwycięzców losuję w każdy  piątek tygodnia.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu miesiąca poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę miesiąca. Zwycięzcę miesiąca losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca następnego.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu roku poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych wcześniej) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę roku. Zwycięzcę roku losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca września.

      Imiona i nazwiska zwycięzców, ich adresy e-mailowe (w tym adresy e-mailowe z których nadeszły rozwiązania zadań tygodnia), nazwy szkół do których uczęszczają oraz ich nauczyciele wychowawcy z imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa zostaną opublikowane na stronie głównej oraz archiwum zadań tygodnia. Przysłanie rozwiązania na wskazany adres e-mailowy skutkuje jednocześnie wyrażeniem zgody na powyższą publikację.  Uwaga:
nagrodę-niespodziankę tygodnia zadania nr  52
wylosowała:  Agata Kijek
uczennica klasy 2 "b"
z Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie   Uwaga: nagrodę-niespodziankę
miesiąca
sierpnia
wylosowała:  Oliwia Łazińska
uczennica klasy 2 "a"
z Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie   Nagrodę roku szkolnego 2018/2019
wylosowała:  Małgorzata Kącka

uczennica: klasy 3-ciej
ze
Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt
w Krakowie-Azory

Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

 Archiwum zadań

                                         Powrót na stronę główną