Powrót do aktualnego zadania tygodnia.

Archiwum  zadań  tygodnia 2018-2019

 

  Zadania tygodnia - 2003/2004
  Zadania tygodnia - 2004/2005
  Zadania tygodnia - 2005/2006
  Zadania tygodnia - 2006/2007
  Zadania tygodnia - 2007/2008
  Zadania tygodnia - 2008/2009
  Zadania tygodnia - 2009/2010
  Zadania tygodnia - 2010/2011

  Zadania tygodnia - 2011/2012
  Zadania tygodnia - 2012/2013
  Zadania tygodnia - 2013/2014
  Zadania tygodnia - 2014/2015
  Zadania tygodnia - 2015/2016
  Zadania tygodnia - 2016/2017
  Zadania tygodnia - 2017/2018
  Zadania tygodnia - 2018/2019


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów kl. I-III  szkół podstawowych.
  

.Zadanie nr 1.

  Znajdź największą liczbę dziesięciocyfrową składająca się z różnych cyfr.  

Zwycięzca konkursu: Filip Tolarz
uczeń klasy: trzeciej
z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 16 im. Adama Dzika w Wodzisławiu Śląskim

Zadanie nr 2.

 Przyjrzyj się uważnie tabeli i odkryj, jakie liczby kryją się pod poszczególnymi owocami.


 

Zwycięzca konkursu: Dagmara Woźniak
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 3.

 Mama Agaty pracuje w biurze. Dzisiaj będzie potrzebowała 569 spinaczy. Ile musi mieć pudełek ze spinaczami, jeśli w każdym jest 100 sztuk?

Zwycięzca konkursu: Igor Kujawski
uczeń klasy: trzeciej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 4.
 Rozwiąż rebus:


 

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Lech
uczennica klasy: drugiej "b"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca września
wylosował: Miłosz Daniewski
uczeń: klasy trzeciej "a"
z Zespołu Szkół nr 8 Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Zadanie nr 5.

 Martyna miała w skarbonce 94 zł. Dała bratu 56 zł, a za pozostałe pieniądze kupiła 2 jednakowe piórniki. Ile kosztował piórnik?

Zwycięzca konkursu: Aleksandra Brelik
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zadanie nr 6.

 Uzupełnij zdania.
Trójkąt równoramienny, w którym kąt przy podstawie ma miarę 45o, jest trójkątem ................................ . W trójkącie ................................. wszystkie wysokości leżą wewnątrz tego trójkąta. Krótsza przekątna rombu, w którym jeden z kątów ma 120o, dzieli go na dwa trójkąty ................................... . Czworokąt, w którym przekątne dzielą się na połowy to ............................. .
 

Zwycięzca konkursu: Emilia Markowska
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 7.

 Piechur potrzebuje 12 minut, aby obejść dookoła kwadratowy plac. Ile minut zajmuje mu obejście w tym samym tempie dookoła kwadratowego placu o powierzchni 4 razy większej.

Zwycięzca konkursu: Zofia Jastrzębska
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 8.

 Prosta poprowadzona przez wierzchołki A i B trójkąta ABC utworzyła z bokiem AC kąt 117o. Prosta prostopadła do prostej AB przechodząca przez wierzchołek C utworzyła z bokiem BC kąt 27o. Miara kąta CAB wynosi ......................, miara kąta ABC jest równa ........................ . Kąt ACB ma miarę ........................... .

Zwycięzca konkursu: Nicola Adamczyk
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca października
wylosował: Michał Król
uczeń: klasy trzeciej "c"
ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie 

Zadanie nr 9.

 Marta i Zuzia w ciągu minuty nawlekły 80 koralików. Marta nawlekła cztery razy więcej koralików niż Zuzia. Ile koralików nawlekła Marta, a ile Zuzia?

Zwycięzca konkursu: Grzegorz Węgorek
uczeń klasy: trzeciej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 10.
 Połącz w pary równe pola powierzchni.


 

Zwycięzca konkursu: Agata Pikula
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 11.

 Kazik dostał 63 orzechy, po dwóch dniach zostało 9 razy mniej. Ile orzechów zjadł Kazik?

Zwycięzca konkursu: Katarzyna Wróbel
uczennica klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 12.

 Iga narysowała odcinek MN i zaznaczyła punkt K nienależący do prostej MN. Następnie podzieliła odcinek MN na 7 równych części. Punkty podziału oznaczyła kolejno A, B, C, D, E, F (punkt A znajduje się najbliżej punktu M). Każdy z punktów na prostej połączyła z punktem K. Wykonaj rysunek pomocniczy. Porównaj pola trójkątów MAK i EFK. Odpowiedź uzasadnij, nie mierząc odcinków na rysunku.

Zwycięzca konkursu: Brak nadesłanych rozwiązań

Zadanie nr 13.

 Pięcioosobowa rodzina wybrała się na obiad do restauracji. Wszyscy wybrali w jednakowej cenie dania: zupę za 3 zł, a drugie danie za 8 zł i deser. Koszt obiadu wyniósł 75 zł. Ile kosztował deser dla jednej osoby?

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

  Uwaga!: nagrodę-niespodziankę miesiąca listopada
wylosował: Viktor Hyziak
uczeń: klasy pierwszej "e"
z Zespołu Szkół nr 12 Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

Zadanie nr 14.

 Ramiona trapezu o obwodzie 70dm mają długości 17dm i 13dm, a jego wysokość 12dm. Oblicz pole tego trapezu. Wyraź je w arach.

Zwycięzca konkursu: Tymoteusz Porębski
uczeń klasy: drugiej "a"
z
Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

Zadanie nr 15.

 Suma czterech liczb wynosi 1000. Pierwszy składnik tej sumy wynosi 248, dwa razy więcej niż drugi i o 147 mniej niż trzeci. Oblicz czwarty składnik tej sumy.

Zwycięzca konkursu:  .............................. 

    Nagrodę roku szkolnego 2017/2018
wylosował: Tomasz Pachała
uczeń:
klasy trzeciej "b"
z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gen. Władysława Sikorskiego
w Świdniku 

Gratulujemy Zwycięzcom
i zapraszamy
do udziału w konkursie "Zadań tygodnia"
w Nowym Roku Szkolnym 2018/2019.

                                                     Powrót na stronę główną