Zadanie tygodnia (7)

Archiwum zadań

.


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów klas I-III, wszystkich szkół podstawowych.

 Krzysio układał widoczek z puzzli, codziennie wykonując dwa razy więcej pracy niż dnia poprzedniego, dzisiaj mijają dwa tygodnie i chłopiec kończy swoje dzieło. Oblicz, ilu dni potrzebował, aby wykonać połowę swojej pracy.
  

      Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 20 października (do piątku) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.miciuk@o2.pl

      W odpowiedzi należy koniecznie zamieścić:
- w temacie wiadomości pocztowej: Zadanie tygodnia nr ...
- swoje imię i nazwisko- klasę do której uczeń uczęszcza
- imię i nazwisko swojego nauczyciela
- nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza
- numer zadania na które uczeń udziela rozwiązania
- rozwiązanie zadania wraz z wyczerpującą odpowiedzią
- swój
adres e-maila

      Wśród poprawnie nadesłanych w ciągu tygodnia odpowiedzi,  wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę tygodnia. Zwycięzców losuję w każdy  piątek tygodnia.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu miesiąca poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę miesiąca. Zwycięzcę miesiąca losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca następnego.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu roku poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych wcześniej) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę roku. Zwycięzcę roku losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca września.

      Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie archiwum zadań tygodnia.  Uwaga:
nagrodę-niespodziankę tygodnia zadania nr  6
wylosował:
Szymon Węgorek
uczeń: klasy 3"a"
z Zespołu Szkół nr 8 Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w LublinieUwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca
września
wylosował:  Hubert Palak
uczennica: klasy 1"e"
z Zespołu Szkół nr 12 Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w LublinieNagrodę roku szkolnego 2016/2017
wylosowała:
Olga Gorecka
uczennica:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie


Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

 Archiwum zadań

                                         Powrót na stronę główną