Zadanie tygodnia (52)

Archiwum zadań

.


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów klas I-III, wszystkich szkół podstawowych.

 Niumiałek przelał w ciągu 5 dni całą zawartość próżnej beczki do pustej, każdego następnego dnia przelewając dwa razy więcej zawartości niż poprzedniego. Oblicz, w którym dniu pusta beczka była wypełniona do połowy nicością.
 

                                  

 

      Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 31 sierpnia (do piątku) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.miciuk@o2.pl

      W odpowiedzi należy koniecznie zamieścić:
- w temacie wiadomości pocztowej: Zadanie tygodnia nr ...
- swoje imię i nazwisko- klasę do której uczeń uczęszcza
- imię i nazwisko swojego nauczyciela
- nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza
- numer zadania na które uczeń udziela rozwiązania
- rozwiązanie zadania wraz z wyczerpującą odpowiedzią
- swój
adres e-maila

      Wśród poprawnie nadesłanych w ciągu tygodnia odpowiedzi,  wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę tygodnia. Zwycięzców losuję w każdy  piątek tygodnia.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu miesiąca poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę miesiąca. Zwycięzcę miesiąca losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca następnego.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu roku poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych wcześniej) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę roku. Zwycięzcę roku losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca września.

      Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie archiwum zadań tygodnia.  Uwaga:
nagrodę-niespodziankę tygodnia zadania nr  52
wylosował:  Brak nadesłanych rozwiązań
   Uwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca sierpnia
wylosowała:  Nicola Adamczyk
uczennica: klasy 1 "a"
z Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie


 

  Nagrodę roku szkolnego 2017/2018
wylosował:  Tomasz Pachała

uczeń: klasy 3 "b"
z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gen, Władysława Sikorskiego w Świdniku


Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

 Archiwum zadań

                                         Powrót na stronę główną