Zadanie tygodnia (25)

Archiwum zadań

.


Zadania tygodnia kierowane są do wszystkich zainteresowanych uczniów klas I-III, wszystkich szkół podstawowych.

 Mirek, Jola, Basia, Tadek i Genek odpowiadali na lekcji i otrzymali różne oceny. (Wszystkie oceny były pełne, tzn. bez plusów i minusów). Dziewczynki otrzymały takie same oceny. Mirek nie otrzymał szóstki, a Jola dostała lepszy stopień niż Tadek, ale gorszy od Mirka. Czy wiesz, jaką ocenę otrzymało każde dziecko?
 
                         celujący (6)                 bardzo dobry (5)                    dobry (4)                dostateczny (3)
 
                ..........................., .................................., ..............................., .............................,
 

                                  

 

      Odpowiedzi należy przesyłać do dnia 23 lutego (do piątku) wyłącznie drogą elektroniczną na adres: l.miciuk@o2.pl

      W odpowiedzi należy koniecznie zamieścić:
- w temacie wiadomości pocztowej: Zadanie tygodnia nr ...
- swoje imię i nazwisko- klasę do której uczeń uczęszcza
- imię i nazwisko swojego nauczyciela
- nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza
- numer zadania na które uczeń udziela rozwiązania
- rozwiązanie zadania wraz z wyczerpującą odpowiedzią
- swój
adres e-maila

      Wśród poprawnie nadesłanych w ciągu tygodnia odpowiedzi,  wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę tygodnia. Zwycięzców losuję w każdy  piątek tygodnia.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu miesiąca poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę miesiąca. Zwycięzcę miesiąca losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca następnego.

      Wśród wszystkich uczniów nadsyłających w ciągu roku poprawne odpowiedzi (również tych już nagrodzonych wcześniej) wylosowany zostanie uczeń wygrywający nagrodę-niespodziankę roku. Zwycięzcę roku losuję w każdy pierwszy piątek miesiąca września.

      Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronie archiwum zadań tygodnia.  Uwaga:
nagrodę-niespodziankę tygodnia zadania nr  24
wylosowała: Michalina Kuziuk

uczennica: klasy 2"c"
ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w LublinieUwaga: nagrodę-niespodziankę miesiąca
stycznia
wylosował:  Wojciech Stachura
uczeń: klasy 1"a"
z Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w LublinieNagrodę roku szkolnego 2016/2017
wylosowała:
Olga Gorecka
uczennica:
klasy trzeciej "b"
ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie


Autor konkursu: mgr Lucjan Miciuk

 Archiwum zadań

                                         Powrót na stronę główną