Edycja XX Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2017" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2017"
dla klas III-cich
E d y c j a   XX

 

LAUREACI

27 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.


 

                                                      I MIEJSCE

1.

Magdalena Ruszecka

SP 50

23,5 pkt.

                                                    II MIEJSCE

2.

Hanna Kijek

SP 14

22,0 pkt.

3.

Sebastian Kijek

SP 50

                                                  III MIEJSCE:

4. Stanisław Warych

SP 50

20,5 pkt.
5. Martyna Wołoszyn 18,5 pkt.
6. Mikołaj Litwin SP 34 17,5 pkt.

 

                                                  Wyróżnienia:

7. Wojciech Gorczyca SP 42 15,0 pkt.
8. Kacper Balczyński 11,5 pkt.
9. Anna Małocha SP 27
10. Julian Wysocki SP 14 10,5 pkt.

                                                 

                                                  Dyplomy uznania:

11. Maksymilian Szepietowski SP 10 9,0 pkt.
12. Mikołaj Jankowski SP 42
13. Wojciech Borowik SP 32

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii:

 


.

     Od nowa    
.

 

----> Tutaj odczytasz wyniki pozostałych uczestników


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM


 

      Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która ponownie  objęła w tym roku honorowy patronat nad konkursem.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2017" serdecznie dziękujemy niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:

      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
      - Pani mgr Małgorzacie Masłyk ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Lublinie
      - Panu mgr Lucjanowi Miciukowi z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
    
        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim pracownikom z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu