Edycja XX Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2017" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2017"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XX

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Babcia ma 73 połówki jabłek. Oblicz ile jabłek musi skroić mama, aby mieć ich 3 razy więcej.


2. Rozwiąż równania i sprawdź.

459 + d = 738
y : 14 = 19
s – 786 = 169
q . 17 = 102 
 

3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb.


63 ( .............................................................................................................................................................................................. )
72 ( .............................................................................................................................................................................................. )


4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce wiosennej do działania.

(72 – 59) . 3 = .... 


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności.

84 . 7 =
136 : 8 =


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Oblicz ile należy zakupić kwadratowych płytek o 25 cm boku, aby wyłożyć nimi metrowej szerokości chodnik o długości 7 m.


7. Wykonaj działania.

72 : (6 . 7 – 33) . 4 =
7 . 8 : 2 . 3 =
633 – 49 + 77 – 119 + 358 =

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 16 z 24,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 3,6 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 pkt.)

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,6 punktów).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie ułożoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje po 0,5 punktu za poprawne zastosowanie praw i po 0,5 punktu za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Oblicz korzystając z praw rozdzielności.

136 : 8 =
84 . 7 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


Oblicz ile należy zakupić kwadratowych płytek o 25 cm boku, aby wyłożyć nimi metrowej szerokości chodnik o długości 7 m.


3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce wiosennej do działania.

(72 – 59) . 3 = ....


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb.

72 ( ...............................................................................................................................................................................................)
63 ( ...............................................................................................................................................................................................)5. Rozwiąż równania i sprawdź.

q – 786 = 169
s . 17 = 102
459 + y = 738
d : 14 = 196. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Mama ma 73 połówki jabłek. Oblicz ile jabłek musi skroić babcia, aby mieć ich 3 razy więcej.7. Wykonaj działania.

633 – 49 + 77 – 119 + 358 =
7 . 8 : 2 . 3 =
72 : (6 . 7 – 33) . 4 =

  

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 16 z 24,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 3,6 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 4,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje po 0,5 punku za poprawne zastosowanie praw i po 0,5 punktu za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie ułożoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,6 punktów).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Oblicz ile należy zakupić prostokątnych płytek o wymiarach 10 cm i 20 cm, aby wyłożyć nimi półtora metrowej szerokości chodnik o długości 9 m.


2. Oblicz stosując poznane własności.


336 : 8 = .........................................................................................................................................................................................
3 . 377 = .........................................................................................................................................................................................3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce letniej do działania.

6 . (28 : 7) = …4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Edek okrąża stadion przez 2 minuty, a Patryk przez 3 minuty. Po ilu minutach od startu obaj równocześnie przebiegną linię mety?
 


5. Rozwiąż równanie i sprawdź.

n – 72 : 9 = 7 . 66. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Mama ma 73 ćwiartki jabłek. Oblicz ile jabłek musi skroić babcia, aby mieć ich 3 razy mniej.7. Wykonaj działania.

7 . (16 + 28 : 7) – 64 : 8 – 32 =
127 – 3 . 9 + 81 : 9 . 5 – 145 =

 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 23,0 punkty. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 17 z 23 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5punktów).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).    

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty). 

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Kamil z Filipem kolekcjonują magnesy na lodówkę. Mają ich razem 210. Ile magnesów ma każdy z chłopców, jeżeli Filip ma ich dwa razy więcej niż Kamil.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Leszek co miesiąc podwaja swoje oszczędności. Ile pieniędzy zgromadzi na koniec roku, jeżeli w czerwcu ma uzbieranych już 96 zł a w lipcu połowę swoich oszczędności wykorzysta podczas wakacji?
 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Za płetwy, okulary i czepek Igor zapłacił 131 zł, Monika za dwa identyczne czepki, płetwy i dwie pary okularów zapłaciła 217 zł. Oblicz, ile kosztowały okulary, czepek, a ile płetwy, jeśli wiadomo, że czepek był o 8 zł droższy niż okulary.


4. Rozwiąż rebus, zapisz hasło.


                                                   Hasło: .............................................................
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Pszczelarz zebrał kilkadziesiąt kilogramów miodu. Połowę tej ilości przeznaczył na sprzedaż, połowę połowy tego co mu zostało przeznaczył na pokarm dla pszczół, a pozostałe 18 kilogramów rozlał do słoików. Oblicz, ile kilogramów miodu zjedzą pszczoły. Do rozwiązania zadania możesz wykorzystać rysunek.


6. Rozwiąż równania i sprawdź.

12 . x : 4 – 21 = 0
71 + 63 : 7 = z . 16 


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Oblicz, ile prostokątnych płytek o wymiarach 25 cm i 30 cm pozostanie Hubertowi, po wyłożeniu nimi półtorametrowej szerokości chodnika o długości 12 m, jeśli ma ich 250.


8. Te zegary przedstawiają godziny popołudniowe i zostały ustawione zgodnie z pewną regułą, odkryj ją, uzupełnij wskazówki na trzecim zegarze i zapisz pod nim odpowiednią godzinę. 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 5,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,0 pkt.
Zadanie 5 - 3,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 5,0 pkt.
Zadanie 8 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie zapisane całościowe, poprawne hasło).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za poprawne uzupełnienie wskazówki na trzecim zegarze i 1 punkt za zapisanie pod nim odpowiedniej godziny).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Oblicz, ile prostokątnych płytek o wymiarach 30 cm i 25 cm pozostanie Tadeuszowi, po wyłożeniu nimi półtorametrowej szerokości chodnika o długości 12 m, jeśli ma ich 250.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


Pszczelarz zebrał kilkadziesiąt kilogramów miodu. Połowę tej ilości przeznaczył na sprzedaż, połowę połowy tego co mu zostało przeznaczył na pokarm dla pszczół, a pozostałe 18 kilogramów rozlał do słoików. Oblicz, ile kilogramów miodu zjedzą pszczoły. Do rozwiązania zadania możesz wykorzystać rysunek.
 

3. Te zegary przedstawiają godziny popołudniowe i zostały ustawione zgodnie z pewną regułą, odkryj ją, uzupełnij wskazówki na trzecim zegarze i zapisz pod nim odpowiednią godzinę.4. Rozwiąż równania i sprawdź.


71 + 63 : 7 = z . 16
12 . x : 4 – 21 = 0
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Za płetwy, okulary i czepek Monika zapłaciła 131 zł, Igor za dwa identyczne czepki, płetwy i dwie pary okularów zapłacił 217 zł. Oblicz, ile kosztowały okulary, czepek, a ile płetwy, jeśli wiadomo, że czepek był o 8 zł droższy niż okulary.
 

6. Rozwiąż rebus, zapisz hasło.


                                                             Hasło: .............................................................
 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Daniel z Filipem kolekcjonują magnesy na lodówkę. Mają ich razem 210. Ile magnesów ma każdy z chłopców, jeżeli Filip ma ich dwa razy więcej niż Daniel
 

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Jakub co miesiąc podwaja swoje oszczędności. Ile pieniędzy zgromadzi na koniec roku, jeżeli w czerwcu ma uzbieranych już 96 zł, a w sierpniu połowę swoich oszczędności wykorzysta podczas wakacji?
 REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 2,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 5,0 pkt.
Zadanie 6 - 2,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.
Zadanie 8 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź) 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za poprawne uzupełnienie wskazówki na trzecim zegarze i 1 punkt za zapisanie pod nim odpowiedniej godziny).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie zapisane całościowe, poprawne hasło).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych

 

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu