Edycja XVIII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2017" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2017"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   XVIII

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie narysowanym figurom, narysuj trzecią zgodnie z odkrytą regułą.
 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Ja mam 6 lat, a mój brat Tomek jest ode mnie o 6 lat starszy. Oblicz, za ile lat będziemy mieli razem 20 lat.
 

3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione równania i nierówności były prawdziwe.

35 + 9 – 14 < 41 – 18 + .......
19 + 19 – ...... = 6 + 4 . 8
21 : 7 . 4 = 3 . ..... – 3
 

4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tadzio stanął w kolejce do okienka stołówki. Policzył, że w kolejce za nim stoi 18 dzieci, a przed nim znajduje się 3 razy mniej dzieci niż za nim. Oblicz, ile razem dzieci stoi w tej kolejce? Możesz wykonać rysunek.


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Klara miała 27 igieł, podczas zabawy w stogu siana zgubiła wszystkie oprócz 9. Oblicz, ile igieł zgubiła Klara.


6.
Rozwiąż rebus, odczytaj hasło i pokoloruj odpowiednie działanie.

                                                Hasło: ...........................................................
 
 
12 : 3 = 4          5 ∙ 4 = 20          13 – 8 = 5          14 + 17 = 31
 

7. Zabierz (skreśl) dwie zapałki tak, aby zostały dwa różne kwadraty .
 


8. Ułóż zadanie tekstowe o bibliotece do działania:

3 . 8 – 17 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 -  2 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 2 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23 punkty.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 2 punkty (punktowane jest wyłącznie narysowanie czwartej figury spełniającej ukrytą regułę).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).   

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za wpisanie poprawnego hasła i 1 punkt za pokolorowanie odpowiedniego działania).

Zadanie 7.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (punktowane jest wyłącznie zabranie, skreślenie dwóch zapałek spełniających wymogi zadania).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie ułożone pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu