Edycja XVIII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XVIII

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kasjerka chce wypłacić Zenkowi 7 zł reszty dwudziestogroszowymi monetami. Ile to będzie monet?2. Rozwiąż równania i sprawdź:

448 + w = 642
126 : y = 9
v – 257 = 765
13 . z = 78 
 


3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


56 ( .............................................................................................................................................................................................. )
60 ( .............................................................................................................................................................................................. )4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce wiosennej do działania:

(57 – 29 ) : 4 = .... 5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

37 . 8 =
152 : 8 =6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Przemek przejechał rowerem w parzyste dni tygodnia 75km. Jaką ilość kilometrów Przemek przejechał w dni nieparzyste tygodnia, skoro każdego dnia pokonywał tę samą ilość kilometrów?7. Wykonaj działania:

9 · (99 : 9 – 9) : 9 =
56 : 7 · 6 : 4 =
438 – 69 + 97 – 119 + 777 =


 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 16 z 24 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).


Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 4 punkty).


Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 pkt. za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt. za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i 1 punkt za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

152 : 8 =
37 . 8 =2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Patryk przejechał rowerem w parzyste dni tygodnia 75km. Jaką ilość kilometrów Patryk przejechał w dni nieparzyste tygodnia, skoro każdego dnia pokonywał tę samą ilość kilometrów?3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce wiosennej do działania:

(57 – 29) : 4 = ....4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

60 ( ...............................................................................................................................................................................................)
56 ( ...............................................................................................................................................................................................)5. Rozwiąż równania i sprawdź:

x – 257 = 765
13 . y = 78
448 + v = 642
126 : z =  786. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kasjerka chce wypłacić Leszkowi 7 zł reszty dwudziestogroszowymi monetami. Ile to będzie monet?7. Wykonaj działania::

438 – 69 + 97 – 119 + 777 =
56 : 7 . 6 : 4 =
9 . (99 : 9 – 9) : 9 =
  

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 24 punkty. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 16 z 23 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 4,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i 1 punkt za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 pkt. za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt. za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).
 

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Alicja rozbiła porcelanową skarbonkę, w której było 18 monet pięciozłotowych i o połowę więcej monet dwudziestogroszowych. Ile pieniędzy było w skarbonce?2. Oblicz stosując poznane własności:


336 : 8 = .........................................................................................................................................................................................
723 . 7 = .........................................................................................................................................................................................3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce handlowej do działania:

( 56 : 7 ) . 2 = ...4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód kwadratu wynosi 40cm. Jaką długość ma bok kwadratu, który jest dwa razy mniejszy od danego?
 


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

135 – q = 7 . 86. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Rudolf zdobył wszystkie bramki dla naszej drużyny w meczu piłkarskim z gospodarzami. W drużynie gospodarzy bramki strzelali: Walerian – połowę tego co Rudolf, Robert o 2 bramki mniej od Rudolfa. Jakim wynikiem zakończył się mecz, jeśli wiadomo, że Rudolf strzelił 6 bramek?7. Wykonaj działania:

660 : (24 – 16 : 4) . 15 + 42 : 7 – 33 = ...............................................................................................................................................

123 – 4 . 9 : 6 + 79 =........................................................................................................................................................................
 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 21,0 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 15 z 21 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 3,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punktów).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).  

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W dni robocze pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, a każda kolejna rozpoczęta godzina kosztuje 2 zł. Ile zapłacimy za pięć i półgodzinne parkowanie?
 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Bociana drapał szpak, a potem była zmiana i szpak drapał bociana, a potem było dwie zmiany, ile razy był szpak drapany?

 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pojemnik z powidłami waży 560 kg. Gdy zabierze się z niego połowę powideł, jego waga z resztą powideł wynosi 320 kg. Ile waży sam pojemnik?4. Rozwiąż rebus, zapisz hasło:


                                                                                                                           Hasło: .............................................................

 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Na przygotowanie ogrodzenia prostokątnej działki potrzeba tyle samo siatki, co na ogrodzenie dwóch działek kwadratowych: jedna o boku 9 metrów, a druga o boku 11 metrów. Szerokość tej działki jest równa długości boku trójkąta równobocznego o obwodzie 36 metrów. Oblicz, jaką długość ma dłuższy bok tej działki.
 


6. Rozwiąż równania i sprawdź:

     6 . w : (42 – 33) = 4
     63 : 7 + 51 = z . 15


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tadzio stanął w kolejce do okienka stołówki. Policzył, że w kolejce jest razem 19 dzieci i za nim znajduje się 5 razy więcej dzieci niż przed nim. Oblicz, którym z kolei dzieckiem w tej kolejce jest Tadzio?
 


8. Poniższe liczby zostały zapisane zgodnie z pewną regułą. Odkryj ją i dopisz po dwie następne liczby:

     a) 9, 18, 27, 36, 45, …, … .
     b) 3, 18, 33, 48, 63, …, … .
     c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, …, … .
     d) 4, 8, 15, 30, 37, 74, …, … .
 

 

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 3,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,0 pkt.
Zadanie 5 - 5,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 4,0 pkt.
Zadanie 8 - 4,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawna odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 punkty za poprawne wpisanie właściwego hasła).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (0,5 punktu za każdą poprawnie wpisaną liczbę).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kamil stanął w kolejce do okienka stołówki. Policzył, że w kolejce jest razem 19 dzieci i za nim znajduje się 5 razy więcej dzieci niż przed nim. Oblicz, którym z kolei dzieckiem w tej kolejce jest Kamil?
 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Na przygotowanie ogrodzenia prostokątnego ogrodu potrzeba tyle samo siatki, co na ogrodzenie dwóch ogrodów kwadratowych: jednego o boku 11 metrów, a drugiego o boku 9 metrów. Szerokość tego prostokątnego ogrodu jest równa długości boku trójkąta równobocznego o obwodzie 36 metrów. Oblicz, jaką długość ma dłuższy bok tego ogrodu.

 

3. Poniższe liczby zostały zapisane zgodnie z pewną regułą. Odkryj ją i dopisz po dwie następne liczby:

     a) 9, 18, 27, 36, 45, …, … .
     b) 3, 18, 33, 48, 63, …, … .
     c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, …, … .
     d) 4, 8, 15, 30, 37, 74, …, … .4. Rozwiąż równania i sprawdź:


     63 : 7 + 51 = x . 15
     6 . y : (42 – 33) = 4

 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Beczka z miodem waży 560 kg. Gdy zabierze się z niej połowę miodu, jej waga z resztą miodu wynosi 320 kg. Ile waży sama beczka?


 

6. Rozwiąż rebus, zapisz hasło:


                                                                                                                           Hasło: .............................................................

 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Podczas dni roboczych pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, a każda kolejna rozpoczęta godzina kosztuje 2 zł. Ile zapłacimy za pięć i półgodzinne parkowanie?.


 

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Bociana drapał szpak, a potem była zmiana i szpak drapał bociana, a potem było dwie zmiany, ile razy był szpak drapany?
 
 REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 5,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 2,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.
Zadanie 8 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź) 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (0,5 punktu za każdą poprawnie wpisaną liczbę).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawna odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 punkty za poprawne wpisanie właściwego hasła).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych

 

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu