Edycja IX Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2015"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   IX

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Masz do dyspozycji: 1, 7, 9, wstaw je w wolne koła tak, aby suma liczb każdego boku trójkąta była równa.

 


2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Marcin urodził się, gdy jego siostra kończyła 8 lat. Od tamtej pory minęło 6 lat. Oblicz, ile razem lat mają teraz Marcin i jego siostra?
 


3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione działania były prawdziwe:


20 – 9 + ........ = 16 – 8 + 9
16 – 7 – 2 = 2 + ..... + 5
9 + 5 – 8 > 8 + ...... – 84. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tamara brała udział w biegach, po zawodach okazało się, że przed nią bieg ukończyło 4 dzieci, a za nią do mety przybiegło o 9 dzieci więcej. Oblicz, ile dzieci przybiegło do mety za Tamarą? Możesz wykonać rysunek pomocniczy.

 

5. Tomek podzielił prostokąt na cztery części tak jak na rysunku niżej. Przyjrzyj się uważnie temu rysunkowi i policz wszystkie prostokąty.

 

6. Rozwiąż rebus, odczytaj hasło, zamaluj te figury, które nie są z nim związane:

 

                                                        Hasło: ...................................................................       7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tereska miała 6 arkuszy papieru, 4 z nich podzieliła na dwie równe części każdy. Oblicz, ile wszystkich części papieru ma teraz Tereska.

 

8. Ułóż zadanie tekstowe o zakupach do działania:

17 –  8 + 9 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 3 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 3 pkt.
Zadanie 6 - 3 pkt.
Zadanie 7 - 4 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 27 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 3 punkty (po 1 punkcie za każdą poprawnie wpisaną liczbę).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 3 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawna odpowiedź: albo 0 punktów albo 3 punkty).   

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawne zamalowanie).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu